Treść strony

Szanowni Rodzice

Informuję, że z dniem 25 maja 2020 r. zostają wznowione zajęcia rewalidacyjne oraz WWR w przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształceni specjalnego. Zajęcia będą odbywać się według zasad opisanych w Procedurach Bezpieczeństwa w Przedszkolu w Małej Nieszawce w okresie pandemii Covid-19  oraz w  Zarządzeniu dyrektora w sprawie organizacji i bezpiecznego funkcjonowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz rewalidacji w czasie stanu zagrożenia zakażeniem koronawirusem (Covid-19) prowadzonych w Przedszkolu w Małej Nieszawce.

Bardzo proszę rodziców o zapoznanie się ww dokumentami oraz o wypełnienie Oświadczenia rodziców dzieci korzystających z zajęć rewalidacyjnych i WWR.

 

                                                                                                             

                                                                                                   Dyrektor Przedszkola w Małej Nieszawce
                                                                                                                      Barbara Mrugalska

 

DRUK DO POBRANIA

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor

mgr Barbara Mrugalska

Dane teleadresowe

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

Dane kontaktowe

Numer kont bankowych

Główny numer konta - Bank Millenium: 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego - Rada Rodziców: Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

Formularz kontaktowy
*
*
*
*