Treść strony

W związku z wydanym oświadczeniem MEN z dnia 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, informujemy, że

w dniach 12 i 13  marca 2020 r.

w naszym przedszkolu będą realizowane tylko i wyłącznie działania opiekuńcze dla dzieci rodziców najbardziej potrzebującychW tych dniach nie będą realizowane zajęcia dydaktyczno - wychowawcze.

Natomiast od poniedziałku, tj. od 16-25 marca 2020 r. zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone.

                                                                                 Dyrektor Przedszkola w Małej Nieszawce

                                                                                              mgr Barbara Mrugalska 

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor

mgr Barbara Mrugalska

Dane teleadresowe

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

Dane kontaktowe

Numer kont bankowych

Główny numer konta - Bank Millenium: 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego - Rada Rodziców: Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

Formularz kontaktowy
*
*
*
*