Treść strony

Szanowni Państwo!

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzam organizację realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem  metod  i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym  informuję, że realizacja programu wychowania przedszkolnego będzie odbywała się sukcesywnie z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych i stron internetowych rekomendowanych przez MEN (informacja dostępna na stronie ministerstwa (https://www.gov.pl/web/edukacja).

Od dnia 25 marca 2020 r. w zakładkach grup utworzona zostanie podstrona Zostań w Domu ! Nauczyciele poszczególnych grup będą zamieszczać tam codziennie materiały, zadania, ćwiczenia do samodzielnej pracy w domu dla dzieci.
Zachęcam do korzystania.

 

                                                                                                            Dyrektor Przedszkola w Małej Nieszawce
                                                                                                                       mgr Barbara Mrugalska

 

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor

mgr Barbara Mrugalska

Dane teleadresowe

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

Dane kontaktowe

Numer kont bankowych

Główny numer konta - Bank Millenium: 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego - Rada Rodziców: Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

Formularz kontaktowy
*
*
*
*