Treść strony

OGŁOSZENIE REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W piątek, dnia 16 marca 2018 r. rusza nabór do Przedszkola w Małej Nieszawce w roku szkolnym 2018/2019.

Od dnia 1 marca 2018 r. na stronie internetowej: www.wielkanieszawka.pl w zakładce „Oświata – informacje oświatowe” będzie dostępny wniosek oraz wzory oświadczeń dotyczących: wielodzietności rodziny i samotnego wychowywania dziecka. Formularze można również pobrać w Przedszkolu w Małej Nieszawce, ul. Kręta 4.

Rekrutacja dzieci potrwa od 16 marca 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00.

Aby dziecko wzięło udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic zobowiązany jest do:
1) wypełnienia i złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola do 12 kwietnia 2018 r.;

2) dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa we wniosku, jeżeli rodzic chce, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnienie danego kryterium.

 

Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2) niepełnosprawność kandydata;
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Wójt Gminy

(-) Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA 
DO PRZEDSZKOLA W MAŁEJ NIESZAWCE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
W OKRESIE OD 16.03.2018 R. DO 12.04.2018 R. 


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK GODZ. 8.00 - 15.00

 

WNIOSKI DOSTĘPNE W PRZEDSZKOLU W MAŁEJ NIESZAWCE, DO POBRANIA NA STRONIE PRZEDSZKOLA ORAZ W URZĘDZIE GMINY WIELKA NIESZAWKA.

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor

mgr Barbara Mrugalska

Dane teleadresowe

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

Dane kontaktowe

Numer kont bankowych

Główny numer konta - Bank Millenium: 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego - Rada Rodziców: Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

Formularz kontaktowy
*
*
*
*