Treść strony

Drodzy Rodzice

   Informuję, że dnia 16 marca 2021 r. na pocztę przedszkolną wpłynął e-mail sugerujący umieszczenie w przedszkolu dozownika gazu trującego SARIN. Z posiadanych informacji od policji wynika, iż jest to informacja o bardzo niskiej wiarygodności oraz chrakterze kaskadowym. Mając na uwadze bezpieczenstwo dzieci i pracowników przedszkola, podjęłam decyzję o niezwłocznym powiadomieniu odpowiednich służb oraz ewakuacji, która przebiegła bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Policja dokonała przeglądu budynku i terenu wokół przedszkola, nie potwierdzono informacji zawartych w e-mailu. Dzieci bezpiecznie powróciły do swoich sal. 

   Informację przekazuję na stronę, gdyż taka wiadomość może powtórzyć się w przyszłości. Gdyby zaistniała potrzeba z Państwa strony odebrania dziecka z przedszkola w podobnych sytuacjach w przyszłości, bardzo proszę o informację do wychowawcy lub sekretariatu. 

 

                                                                                                                 Z poważaniem 
                                                                                           Dyrektor Przedszkola w Małej Nieszawce
                                                                                                              Barbara Mrugalska

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor

mgr Barbara Mrugalska

Dane teleadresowe

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

Dane kontaktowe

Numer kont bankowych

Główny numer konta - Bank Millenium: 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego - Rada Rodziców: Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

Formularz kontaktowy
*
*
*
*