Treść strony

Szanowni Rodzice 

Informuję, iż rekrutacja dla kandydatów na rok szkolny 2021/2022 w Przedszkolu w Małej Nieszawce odbędzie się, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wielka Nieszawka nr 9/2021 z dnia 29.01.2021r.,

       w terminie od 1 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r. do godz. 15.00
 

Wniosek i oświadczenia wymagane podczas rekrutacji można przesłać na adres e- mail 

http://sekretariat@przedszkolemalanieszawka.pl

lub dostarczyć do przedszkola i złożyć w sekretariacie w terminie od 1 marca 2021r.

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego określa Harmonogram rekrutacji, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Nieszawka nr 9/2021.

 

                                                   Dyrektor Przedszkola w Malej Nieszawce
                                              mgr Barbara Mrugalska

 

WYMAGANE DOKUMENTY PODCZAS REKRUTACJI:

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor

mgr Barbara Mrugalska

Dane teleadresowe

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

Dane kontaktowe

Numer kont bankowych

Główny numer konta - Bank Millenium: 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego - Rada Rodziców: Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

Formularz kontaktowy
*
*
*
*