Treść strony

Gminny Konkurs Plastyczny z zakresu profilaktyki uzależnień „Lubimy być razem – szczęśliwa rodzina bez używek i przemocy” rozstrzygnięty😊🤩🥳🎨
🎨Łącznie na konkurs, w wyznaczonym terminie do godz. 12:00 16.12.2021 r., wpłynęło 31 prac w trzech kategoriach wiekowych. Najliczniej była reprezentowana grupa przedszkolaków i „zerówka” – wpłynęło 18 prac👏👏👏
🎨Celem konkursu było kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od używek i przemocy, promowanie wspólnych, bezpiecznych form spędzania wolnego czasu, zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami, kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia i relacji w rodzinie, rozwijanie i pobudzanie wyobraźni oraz kreatywności twórczej, inspirowanie do tworzenia oryginalnych prac plastycznych, promujących zdrowy styl życia.
🎨Oceniano prace pod kątem zgodności z tematyką konkursu, inwencji i pomysłowości prezentacji tematyki, czytelności przekazu i ogólnych wrażeń estetycznych. Wybór był niezwykle trudny, bo wszyscy autorzy prac wykazali się niezwykłą inwencją twórczą.
🎨Organizator konkursu - Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Nieszawce przewidziała nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz otrzymanie wyróżnień w każdej kategorii wiekowej. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu również otrzymają upominki.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie😊👏👏👏
🎨Poniżej prezentujemy nagrodzone i wyróżnione prace oraz listę osób nagrodzonych w I kategorii wiekowej- dzieci w wieku przedszkolnym i kl. 0
1. Dominik Siciński
2. Marysia Stasiak
3. ex aequo:
Maja Stachowska
Maja Rojewska
Wyróżnienia:
Kaja Filipkowska
Antoni Kurczyński
Natalia Rezmer
  • Sukces w Konkursie Plastycznym
  • Sukces w Konkursie Plastycznym
  • Sukces w Konkursie Plastycznym
  • Sukces w Konkursie Plastycznym
  • Sukces w Konkursie Plastycznym
  • Sukces w Konkursie Plastycznym
  • Sukces w Konkursie Plastycznym

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor: mgr Barbara Mrugalska

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

tel. kom. 500 423 335

tel. 56 619 48 58

Numer konta bankowego:

Bank Millenium 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego Rada Rodziców:

Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

sekretariat@przedszkolemalanieszawka.pl

Formularz kontaktowy
*
*
*
*