Treść strony

 

Opłaty za przedszkole rodzice wnoszą z dołu, do 10 dnia następnego miesiąca na konto bankowe przedszkola:

BANK MILENNIUM ; 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372
 

W skład opłat za przedszkole wchodzą:

- zgodnie z Uchwałą nr LIII/301/2022 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 września 2022 r. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich od dnia 20 października wynosi 1.14 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej pięciu godzin pobytu dziecka w przedszkolu;

   UWAGA: dzieci 6-letnie, zgodnie z art. 52 ustawy Prawo Oświatowe, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie ponoszą!

- opłata za stawkę żywieniową dla wszystkich dzieci przedszkolnych w kwocie 9 zł.

 

 

                                                                                             

                                                                                              Dyrektor Przedszkola – mgr Barbara  Mrugalska 

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor: mgr Barbara Mrugalska

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

tel. kom. 500 423 335

tel. 56 619 48 58

Numer konta bankowego:

Bank Millenium 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego Rada Rodziców:

Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

sekretariat@przedszkolemalanieszawka.pl

Formularz kontaktowy
*
*
*
*