Treść strony

 

Opłaty za przedszkole rodzice wnoszą z dołu, do 10 dnia następnego miesiąca na konto bankowe przedszkola:

BANK MILENNIUM ; 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372
 

W skład opłat za przedszkole wchodzą:

- zgodnie z Uchwałą nr LIII/301/2022 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 września 2022 r. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich od dnia 20 października wynosi 1.14 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej pięciu godzin pobytu dziecka w przedszkolu;

   UWAGA: dzieci 6-letnie, zgodnie z art. 52 ustawy Prawo Oświatowe, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie ponoszą!

- opłata za stawkę żywieniową dla wszystkich dzieci przedszkolnych w kwocie 9 zł.

 

 

                                                                                             

                                                                                              Dyrektor Przedszkola – mgr Barbara  Mrugalska 

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor

mgr Barbara Mrugalska

Dane teleadresowe

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

Dane kontaktowe

Numer kont bankowych

Główny numer konta - Bank Millenium: 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego - Rada Rodziców: Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

Formularz kontaktowy
*
*
*
*