Treść strony

Szanowni Rodzice!

               Akcja protestacyjna pracowników Przedszkola w Małej Nieszawce trwa nadal. 

    Nie jestem w stanie przewidzieć, dla ilu dzieci mogę danego dnia

       zorganizować opiekę. Wynika to z faktu, iż, dopiero rano każdego dnia, 

                    otrzymuję informację, ilu pracowników przystępuje do strajku.

 W myśl przepisów prawa, mogę sprawować opiekę tylko nad 25 dziećmi. 

W związku z tym, zwracam się z prośbą o telefoniczne zgłaszanie

do sekretariatu dzieci rodziców pracujących na kolejne dni .

W przedszkolu odbywać się będą jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 Dzieci będą miały zapewnione ciepłe posiłki. Przypominam, że dzieci należy

przyprowadzić do godziny 8.00.

 

Dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość w tym, tak trudnym

dla nas wszystkich okresie.

 

Z wyrazami szacunku 

Dyrektor Przedszkola w Małej Nieszawce

mgr Barbara Mrugalska

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor: mgr Barbara Mrugalska

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

tel. kom. 500 423 335

tel. 56 619 48 58

Numer konta bankowego:

Bank Millenium 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego Rada Rodziców:

Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

sekretariat@przedszkolemalanieszawka.pl

Formularz kontaktowy
*
*
*
*