Treść strony

KOMUNIKAT DYREKTORA

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

   Informuję, że 25.05 2020 r. planuję otwarcie przedszkola. W grupie przedszkolnej ze względu na sytuację epidemiczną zostaje ograniczona liczebność grup dziecięcych do co najwyżej 12 dzieci.

Przedszkole będzie czynne w godz. 6.30-16.00.

Rodzicu, jeżeli wyrażasz chęć powrotu dziecka do przedszkola -wypełnij wniosek do dyrektora oraz zgodę i odeślij (skan lub zdjęcie) na adres e-mail: sekretariat@przedszkolemalanieszawka.pl do dnia 20.05.2020r do godz. 12.00.

Zapoznaj się z Procedurami obowiązującymi na czas pandemii, które znajdują się na stronie głównej przedszkola. W przypadku większej liczby wniosków niż miejsc, dziecko może nie zostać przyjęte do przedszkola . Pierwszeństwo powrotu do przedszkola mają dzieci:

1. Pracowników systemu ochrony zdrowia,

2. Służb mundurowych,

3. Pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzicu:

  • przyprowadzaj do przedszkola dziecko zdrowe-bez objawów chorobowych, przed przyprowadzeniem zmierz dziecku temperaturę,
  • przekaż dyrektorowi informację o stanie zdrowia dziecka, które są istotne, aby zapewnić dziecku odpowiednia opiekę podczas pobytu w placówce,
  • nie posyłaj do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji,
  • nie pozwalaj zabierać dziecku do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek,
  • zaopatrz dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola,   
  • regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny i podkreślaj, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myc ręce woda i mydłem i nie podawać ręki na powitanie,      
  • ucz dziecko odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania,
  • przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola ma osoba zdrowa, z zachowaniem dystansu społecznego min. 2 metry od pracowników przedszkola, innych dzieci i ich rodziców, 
  • rygorystycznie przestrzegaj wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk),    
  • wyraź pisemna zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.

 

                                                                                                                                             Barbara Mrugalska

                                                                                                                           Dyrektor Przedszkola w Małej Nieszawce

 

DRUKI DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA DLA RODZICÓW
 

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor: mgr Barbara Mrugalska

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

tel. kom. 500 423 335

tel. 56 619 48 58

Numer konta bankowego:

Bank Millenium 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego Rada Rodziców:

Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

sekretariat@przedszkolemalanieszawka.pl

Formularz kontaktowy
*
*
*
*