Treść strony

Z uwagi na epidemię Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w  Chełmży pracuje w zmienionej formie. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, ich rodziców oraz pracowników badania i terapie zostają zawieszone do odwołania, konsultacje i rozmowy z rodzicami i innymi osobami przeprowadzane są telefonicznie lub e-mailowo.

Z dyżurującymi pracownikami poradni można kontaktować się telefonicznie, e-mailowo:

 • Chełmża - 56 6756727,  e-mail: sekretariat@poradnia-chelmza.pl          
 • Filia w Dobrzejewicach – 609 461 548,

           e-mail: sekretariat.dobrzejewice@ poradnia-chelmza.pl          

 • Oddział w Grębocinie – 603 187 637,

           e-mail: sekretariat.grebocin@ poradnia-chelmza.pl          

 • Oddział w Złejwsi Wielkiej -56 6767771,

           e-mail: sekretariat.zlawies@ poradnia-chelmza.pl  

 • Oddział w Małej Nieszawce -  661 539 996,

           e-mail: sekretariat.zlawies@ poradnia-chelmza.pl  

 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1. Dla rodziców:

 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
 • prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,
 • trudności edukacyjnych,
 • trudności wychowawczych
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem
 • wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu –harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwa w sieci,
 • wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady,
 • konsultacje logopedyczne.

2. Dla nauczycieli:

 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
 • prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie całej rodziny,
 • redukowania poziomu lęku u uczniów i ich rodziców,
 • organizacji pracy ucznia w trakcie nauki zdalnej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych podczas edukacji zdalnej,
 • trudności emocjonalno-motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną nauką w domu i ocenianiem,
 • trudności emocjonalno-społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej.

3. Dla uczniów:

 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
 • dbania o zdrowie psychiczne,
 • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz terminowości wykonywania zadań w systemie zdalnym,
 • radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną,
 • radzenia sobie z ocenianiem w systemie zdalnym,
 • uświadamiania cyber zagrożeń i sposobów reagowania na nie,
 • zaspakajania potrzeby własnej przestrzeni,
 • radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych.

Dokumenty  można kierować pocztą, na e-mail lub złożyć w skrzynce podawczej, znajdującej się w poradni. Druki do pobrania na stronie poradni (www.poradnia-chelmza.pl). Specjaliści skontaktują się z zainteresowanymi, by omówić dalsze postępowanie.

 

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor

mgr Barbara Mrugalska

Dane teleadresowe

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

Dane kontaktowe

Numer kont bankowych

Główny numer konta - Bank Millenium: 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego - Rada Rodziców: Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

Formularz kontaktowy
*
*
*
*