Treść strony

ZMIANA SPOSOBU NALICZANIA OPŁAT W PRZEDSZKOLU

                                                                                Szanowni Rodzice i Opiekunowie 

    Od 1 września 2020 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłat w przedszkolu. Rozliczenie odbywać się będzie po pełnym zakończonym miesiącu (z dołu). Informacje o należnych kwotach do zapłaty wraz z odliczeniami za nieobecność dziecka w przedszkolu, przekazywać będą wychowawcy grup na początku kolejnego miesiąca. Należność należy uregulować do 10 dnia miesiąca.

W skład opłat za przedszkole wchodzą:

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich w kwocie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej pięciu godzin pobytu dziecka w przedszkolu;

   UWAGA: dzieci 6-letnie, zgodnie z art. 52 ustawy Prawo Oświatowe, opłaty za korzystanie                                                            z wychowania przedszkolnego nie ponoszą!

- opłata za stawkę żywieniową dla wszystkich dzieci przedszkolnych w kwocie 7 zł.

Nr konta do wpłat:

BANK MILENNIUM ; 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor: mgr Barbara Mrugalska

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

tel. kom. 500 423 335

tel. 56 619 48 58

Numer konta bankowego:

Bank Millenium 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego Rada Rodziców:

Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

sekretariat@przedszkolemalanieszawka.pl

Formularz kontaktowy
*
*
*
*