Treść strony

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Przedszkolu w Małej Nieszawce jest Pan Robert Bagiński, e-mail: iod@przedszkolemalanieszawka.pl

Obiekty Przedszkola są monitorowane a dane wizerunkowe są przetwarzane i przechowywane na serwerze. 

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • przenoszenia swoich danych
  • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dyrektor Przedszkola w Małej Nieszawce mgr Barbara Mrugalska

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor

mgr Barbara Mrugalska

Dane teleadresowe

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

Dane kontaktowe

Numer kont bankowych

Główny numer konta - Bank Millenium: 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego - Rada Rodziców: Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

Formularz kontaktowy
*
*
*
*