Treść strony

Wycieczka do Nadleśnictwa Cierpiszewo- 23.06.2023r.

Wycieczka do Nadleśnictwa Cierpiszewo- 23.06.2023r.

Pożegnanie Przedszkola- 21.06.2023r.

Pożegnanie Przedszkola- 21.06.2023r.

Zajęcia edukacyjne z ratownikiem- 12.06.2023r.

Zajęcia edukacyjne z ratownikiem- 12.06.2023r.

Zdjęcia- fotograf- 5.06.2023r.

Zdjęcia- fotograf- 5.06.2023r.

Dzień Sportu- 2.06.2023r.

Dzień Sportu- 2.06.2023r.

Dzień Dziecka- 1.06.2023r.

Dzień Dziecka-1.06.2023r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze- czerwiec 2023r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze- czerwiec 2023r.

Wycieczka do Szkoły- 31.05.2023r.

Wycieczka do Szkoły- 31.05.2023r.

Zabawy animacyjne z Teatrem MagMowcy pt. "Ślimak w podróży"- 30.05.2023r.

Zabawy animacyjne z Teatrem MagMowcy pt. "Ślimak w podróży"- 30.05.2023r.

Dzień Rodziny- 26.05.2023r.

Dzień Rodziny- 26.05.2023r.

Planetarium Mobilne- 16.05.2023r.

Planetarium Mobilne- 16.05.2023r.

Konkurs recytatorski "Nasze małe wierszowanie"- 11.05.2023r.

Konkurs recytatorski "Nasze małe wierszowanie"- 11.05.2023r.

Dzień Strażaka- 4.05.2023r.

Dzień Strażaka- 4.05.2023r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze- maj 2023r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze- maj 2023r.

Dzień Flagi Polskiej oraz Święto Konstytucji- 28.04.2023r.

Dzień Flagi Polskiej oraz Święto Konstytucji- 28.04.2023r.

Dzień Książki i Praw Autorskich- 25.04.2023r.

Dzień Książki i Praw Autorskich- 25.04.2023r.

Eksperymenty z Bano Show- 25.04.2023r.

Eksperymenty z Bano Show- 25.04.2023r.

Światowy Dzień Ziemi- 21.04.2023r.

Światowy Dzień Ziemi- 21.04.2023r.

Zebranie z rodzicami- 20.04.2023r.

Zebranie z rodzicami- 20.04.2023r.

Wycieczka do Gminnej Biblioteki Publicznej- 12.04.2023r.

Wycieczka do Gminnej Biblioteki Publicznej- 12.04.2023r.

Dzień Marchewki- 4.04.2023r.

Dzień Marchewki- 4.04.2023r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze- kwiecień 2023r.

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej

na miesiąc kwiecień dla grupy 6-latków

„SÓWKI”

mgr Alina Sobecka

mgr Izabela Sicińska

           TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

Tydzień I. Niedługo Wielkanoc

 • utrwalanie wiadomości na temat zwierząt gospodarskich i pracy rolnika, wyrabianie szacunku do pracy rolnika, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie percepcji słuchowej
 • wzbogacanie słownictwa o nazwy samców i samic poszczególnych gatunków zwierząt, kształtowanie postawy proekologicznej, wyrabianie postawy życzliwości i troski o zwierzęta, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni, dodawania w zakresie 10, prawidłowego używania liczebników porządkowych, wzbogacanie słownictwa o nazwy ptaków hodowlanych, zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, sprawności manualnej, kształtowanie percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poszerzenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych, rozwijanie umiejętności manualnych, współpracy, radzenia sobie z przegraną, trening integracji sensorycznej

Tydzień II. W świecie książek

 • wyrabianie nawyku dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania i oglądania książek, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy
 • poznanie kształtu litery f, F, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, kształtowanie właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece, rozwijanie umiejętności dzielenia się
 • zapoznanie ze znakiem odejmowania, doskonalenie umiejętności przeliczania i odejmowania, rozwijanie umiejętności prawidłowego używania liczebników porządkowych, zapoznanie z procesem tworzenia książki, rozwijanie kreatywności, kształtowanie postawy szacunku do różnych zawodów
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wzmacnianie pewności siebie, rozwijanie umiejętności autoprezentacji, wzbogacanie słownictwa
 • kształtowanie nawyku czytania książek, utrwalenie wiadomości dotyczących książek, rozwijanie umiejętności manualnych, rozwijanie umiejętności współpracy i radzenia sobie z przegraną, trening integracji sensorycznej

Tydzień III. Dbamy o naszą planetę

 • rozwijanie postawy proekologicznej, kształtowanie nawyku dbania o planetę, budowanie poczucia odpowiedzialności za Ziemię, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy
 • kształtowanie umiejętności segregowania odpadów, rozwijanie umiejętności czytania symboli, doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy, kształtowanie postawy proekologicznej, rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski
 • wzbogacenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, doskonalenie umiejętności przeliczania i układania działań matematycznych, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, rozbudzanie wyobraźni i ćwiczenie uważnego słuchania, rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • utrwalanie poznanych wiadomości dotyczących dbania o planetę, rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, kreatywności, umiejętności manualnych, ćwiczenie pamięci wzrokowej, kształtowanie zachowań proekologicznych, trening integracji sensorycznej

Tydzień IV. Na wiosennej łące

 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, poznanie etapów rozwoju motyla i sposobów na pomaganie owadom, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej i pamięci ruchowej
 • poznanie kształtu litery ł, Ł, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, budzenie wrażliwości na przyrodę
 • doskonalenie umiejętności matematycznych w aspekcie miarowym, rozwijanie umiejętności współpracy i współzawodnictwa, uwrażliwianie na otaczającą przyrodę
 • rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie pamięci słuchowej, kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni, rozwijanie sprawności fizycznej, uwrażliwianie na otaczającą przyrod
 • pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania pracy plastyczno-technicznej, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie wiadomości o zwierzętach mieszkających na łące

Przegląd Wokalny "Niesiemy innym radość"- 30.03.2023r.

Przegląd Wokalny "Niesiemy innym radość"- 30.03.2023r.

Światowy Dzień Wody- 22.03.2023r.

Światowy Dzień Wody- 22.03.2023r.

Pierwszy Dzień Wiosny- 21.03.2023r.

Pierwszy Dzień Wiosny- 21.03.2023r.

Dzień Lasu- 17.03.2023r.

Dzień Lasu- 17.03.2023r.

Międzynarodowy Dzień Matematyki- 14.03.2023r.

Międzynarodowy Dzień Matematyki- 14.03.2023r.

Zajęcia edukacyjne z ratownikiem- 13.03.2023r.

Zajęcia edukacyjne z ratownikiem- 13.03.2023r.

Wycieczka do Baja Pomorskiego- 9.03.2023r.

Wycieczka do Baja Pomorskiego- 9.03.2023r.

Dzień Kobiet- 8.03.2023r.

Dzień Kobiet- 8.03.2023r.

Sesja zdjęciowa wiosenno- świąteczna- 6.03.2023r.

Sesja zdjęciowa wiosenno- świąteczna- 6.03.2023r.

Dzień Słuchu- 3.03.2023r.

Dzień Słuchu- 3.03.2023r.

Wycieczka do Dworu Artusa- 1.03.2023r.

Wycieczka do Dworu Artusa- 1.03.2023r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze- marzec 2023r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze- marzec 2023r.

Dzień Dinozaura- 24.02.2023r.

Dzień Dinozaura- 24.02.2023r.

Dzień Kota- 17.02.2023r.

Dzień Kota- 17.02.2023r.

Tłusty czwartek- 16.02.2023r.

Tłusty czwartek- 16.02.2023r.

Walentynki- 14.02.2023r.

Walentynki- 14.02.2023r.

Zajęcia dogoterapii- 10.02.2023r.

Zajęcia dogoterapii- 10.02.2023r.

Dzień Pizzy- 9.02.2023r.

Dzień Pizzy- 9.02.2023r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze- styczeń 2023r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze- styczeń 2023r.

Bal Karnawałowy- 25.01.2023r.

Bal Karnawałowy- 25.01.2023r.

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu- 20.01.2023r.

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu- 20.01.2023r.

Zajęcia edukacyjne z ratownikiem medycznym - 13.01.2023 r.

Zajęcia edukacyjne z ratownikiem medycznym - 13.01.2023 r.

Wigilia w naszej grupie- 23.12.2022r.

Wigilia w naszej grupie- 23.12.2022r.

Wieczór Kolęd i Pastorałek z rodzicami- 22.12.2022r.

Wieczór Kolęd i Pastorałek z rodzicami- 22.12.2022r.

Warsztaty świąteczne z Kwiaciarnią "Bajka"- 20.12.2022r.

Warsztaty świąteczne z Kwiaciarnią "Bajka"- 20.12.2022r.

Teatr MagMowcy- "Choinkowe zamieszanie"- 15.12.2022r.

Teatr MagMowcy- "Choinkowe zamieszanie"- 15.12.2022r.

Warsztaty świąteczne z Twórczą Chatą- 12.12.2022r.

Warsztaty świąteczne z Twórczą Chatą- 12.12.2022r.

Mikołajki- 5-6.12.2022r.

Mikołajki- 6.12.2022r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze- grudzień 2022r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze- grudzień 2022r.

Sesja zdjęciowa- linki

Sesja zdjęciowa- link+ instrukcja

Andrzejki- 30.11.2022r.

Andrzejki- 30.11.2022r.

Zajęcia dogoterapii- 25.11.2022r.

Zajęcia dogoterapii- 25.11.2022r.

Dzień Pluszowego Misia- 25.11.2022r.

Dzień Pluszowego Misia- 25.11.2022r.

Zebranie z rodzicami- 24.11.2022r.

Zebranie z rodzicami- 24.11.2022r.

Dzień Czyściocha- 23.11.2022r.

Dzień Czyściocha- 23.11.2022r.

Prawa Dziecka- 21.11.2022r.

Dzień Praw Dziecka- 21.11.2022r.

Teatr MagMowcy- "Pracowita Jesień"- 18.11.2022r.

Teatr MagMowcy- "Pracowita Jesień"- 18.11.2022r.

Święto Niepodległości- 10.11.2022r.

Święto Niepodległości- 10.11.2022r.

Dzień Postaci z Bajek- 8.11.2022r.

Dzień Postaci z Bajek- 8.11.2022r.

Świąteczna sesja zdjęciowa- 7.11.2022r.

Świąteczna sesja zdjęciowa- 7.11.2022r.

Dzień Dyni- 4.11.2022r.

4 listopada  w naszym przedszkolu będziemy obchodzić Dzień Dyni. Prosimy w miarę możliwości o ubrania w kolorze pomarańczowym lub zielonym.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze- listopad 2022r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze- listopad 2022r.

Spektakl z okazji 5 Urodzin Przedszkola- "Bajki na jednej nodze"- 28.10.2022r.

Spektakl z okazji 5 Urodzin Przedszkola- "Bajki na jednej nodze"- 28.10.2022r.

Spotkanie z ratownikiem medycznym- 25.10.2022r.

Spotkanie z ratownikiem medycznym- 25.10.2022r.

5 Urodziny naszego Przedszkola- 21.10.2022r.

5 Urodziny naszego Przedszkola- 21.10.2022r.

Dzień Edukacji Narodowej- 14.10.2022r.

Dzień Edukacji Narodowej- 14.10.2022r.

Wycieczka do Skłudzewa- 12.10.2022r.

Wycieczka do Skłudzewa- 12.10.2022r.

Kasztanobranie- wycieczka do stadniny koni- 11.10.2022r.

Kasztanobranie- wycieczka do stadniny koni- 11.10.2022r.

Dzień Drzewa- 10.10.2022r.

Dzień Drzewa- 10.10.2022r.

Międzynarodowy Dzień Muzyki- 5.10.2022r.

Międzynarodowy Dzień Muzyki- 5.10.2022r.

Światowy Dzień Zwierząt- 4.10.2022r.

Światowy Dzień Zwierząt- 4.10.2022r.

Światowy Dzień Uśmiechu- 3.10.2022r.

Światowy Dzień Uśmiechu- 3.10.2022r.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2022/2023

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2022/2023

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze- październik 2022r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze- październik 2022r.

Dzień Chłopaka- 30.09.2022r.

Dzień Chłopaka- 30.09.2022r.

Światowy Dzień Jabłka- 28.09.2022r.

Światowy Dzień Jabłka- 28.09.2022r.

Akcja "Sprzątanie świata"- 26.09.2022r.

Akcja "Sprzątanie świata"- 26.09.2022r.

Spotkanie z MPO- 22.09.2022r.

Spotkanie z MPO- 22.09.2022r.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka- 20.09.2022r.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka- 20.09.2022r.

Międzyszkolne Zawody Kolarskie- 17.09.2022r.

Międzyszkolne Zawody Kolarskie- 17.09.2022r.

Międzynarodowy Dzień Kropki- 15.09.2022r.

Międzynarodowy Dzień Kropki- 15.09.2022r.

Konsultacje dla rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Konsultacje dla rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Zebranie z rodzicami- 15.09.2022r.

Zebranie z rodzicami- 15.09.2022r.

Dożynki Gminne- 10.09.2022r.

Dożynki Gminne- 10.09.2022r.

Spektakl Teatralny- "Przedszkolna Przygoda"- 9.09.2022r.

Spektakl Teatralny- "Przedszkolna Przygoda"- 9.09.2022r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze- wrzesień 2022r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze- wrzesień 2022r.

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor: mgr Barbara Mrugalska

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

tel. kom. 500 423 335

tel. 56 619 48 58

Numer konta bankowego:

Bank Millenium 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego Rada Rodziców:

Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

sekretariat@przedszkolemalanieszawka.pl

Formularz kontaktowy
*
*
*
*