Treść strony

Godziny

Przebieg

6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki itp. Praca indywidualna wg planu. Zabawy ruchowe przy muzyce.

8:00 - 8:15

8:15- 9:00

Ćwiczenia poranne

Czynności higieniczno - porządkowe przed śniadaniem, śniadanie.

9:00 – 10:15

Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania. Zabawa ruchowa. Czynności porządkowe po zajęciach.

10:15 – 11:20

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, zajęcia dodatkowe wynikające z podstawy programowej (religia, język angielski)- wg planu, praca indywidualna, zabawy dowolne i kierowane przez nauczyciela na powietrzu.

11:20 – 12:00

Czynności higieniczno – porządkowe, obiad

12.00 – 13.15

Relaks, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia utrwalające treści, zabawy na powietrzu, spacer, zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze.

13:15 – 13:45

Czynności higieniczno – porządkowe, podwieczorek.

13:45 – 16:30

Zabawy kierowane przez nauczyciela, zajęcia dodatkowe realizowane poza podstawą (SI, zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, terapia logopedyczna, gimnastyka buzi i języka, kodowanie), zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, pobyt na placu przedszkolnym.

Rozchodzenie się dzieci- w grupach połączonych.

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor: mgr Barbara Mrugalska

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

tel. kom. 500 423 335

tel. 56 619 48 58

Numer konta bankowego:

Bank Millenium 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego Rada Rodziców:

Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

sekretariat@przedszkolemalanieszawka.pl

Formularz kontaktowy
*
*
*
*