Treść strony

Godziny

Przebieg

6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki itp. Praca indywidualna wg planu. Zabawy ruchowe, ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.

8.00 - 9.00

Czynności higieniczno - porządkowe przed śniadaniem, śniadanie.

9.00 – 9.30

Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania. Czynności porządkowe po zajęciach.

9.30 – 11.15

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, zajęcia dodatkowe wynikające z podstawy programowej (język angielski) - wg planu, zajęcia gimnastyki buzi i języka, zabawy na powietrzu, spacer, obserwacje przyrodnicze.

11.15 – 12.00

Czynności higieniczno-porządkowe, obiad

12.00 – 13.15

Odpoczynek na leżakach, słuchanie muzyki relaksacyjnej, kwadrans dla bajki.

13.15 – 13.45

Czynności higieniczno-porządkowe, podwieczorek.

13.45 – 16.30

Zabawy kierowane przez nauczyciela, zajęcia dodatkowe (SI, zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej), zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, pobyt na placu przedszkolnym.

Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych.

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor: mgr Barbara Mrugalska

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

tel. kom. 500 423 335

tel. 56 619 48 58

Numer konta bankowego:

Bank Millenium 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego Rada Rodziców:

Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

sekretariat@przedszkolemalanieszawka.pl

Formularz kontaktowy
*
*
*
*