Treść strony

Ramowy Rozkład Dnia - grupa Wiewiórki

Ramowy Rozkład Dnia - grupa Wiewiórki

Godziny

Przebieg

6:30-8:00

Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki itp. Praca indywidualna wg planu. 

8:00-8:15

Ćwiczenia poranne.

8:15-9:00

Czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem, śniadanie.

9:00-10:15

Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania. Czynności porządkowe po zajęciach. 

10:15-11:20

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, zajęcia dodatkowe - wg planu, praca indywidualna, zabawy dowolne i kierowane przez nauczyciela na powietrzu.

11:20-12:00

Czynności higieniczno-porządkowe, obiad

12:00-13:15

Relaks, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia utrwalające treści, zajęcia dodatkowe, zabawy na powietrzu, spacer, zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze.

13:15-13:45

Czynności higieniczno-porządkowe, podwieczorek.

13:45-16:30

Zabawy kierowane przez nauczyciela, zajęcia dodatkowe - według planu, zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, pobyt na placu przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci
w grupach połączonych.

 

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor

mgr Barbara Mrugalska

Dane teleadresowe

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

Dane kontaktowe

Numer kont bankowych

Główny numer konta - Bank Millenium: 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego - Rada Rodziców: Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

Formularz kontaktowy
*
*
*
*