Treść strony

Godziny

Przebieg

6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki itp. Praca indywidualna wg planu. 

8.00 - 8.15

Ćwiczenia poranne.

8.15 - 9.00

Czynności higieniczno - porządkowe przed śniadaniem, śniadanie.

9.00 – 10.15

Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania. Czynności porządkowe po zajęciach. 

10.15 – 11.20

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, zajęcia dodatkowe - wg planu, praca indywidualna, zabawy dowolne i kierowane przez nauczyciela na powietrzu.

11.20 – 12.00

Czynności higieniczno – porządkowe, obiad

12.00 – 13.15

Relaks, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia utrwalające treści, zajęcia dodatkowe, zabawy na powietrzu, spacer, zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze.

13.15 – 13.45

Czynności higieniczno – porządkowe, podwieczorek.

13.45 – 16.30

Zabawy kierowane przez nauczyciela, zajęcia dodatkowe - według planu, zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, pobyt na placu przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci
w grupach połączonych.

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor: mgr Barbara Mrugalska

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

tel. kom. 500 423 335

tel. 56 619 48 58

Numer konta bankowego:

Bank Millenium 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego Rada Rodziców:

Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

sekretariat@przedszkolemalanieszawka.pl

Formularz kontaktowy
*
*
*
*