Treść strony

Ramowy Rozkład Dnia - grupa Motylki

Ramowy Rozkład Dnia - grupa Motylki

Godziny

Przebieg

6:30-8:00

Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki itp. Praca indywidualna wg planu. 

8:00-8:15

Zabawy ruchowe, ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.

8:15-9:00

Czynności higieniczno- porządkowe przed śniadaniem,śniadanie.

9:00-9:30

Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania. Czynności porządkowe po zajęciach.

9:30-11:15

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, zajęcia dodatkowe- wg planu, zabawy dowolne i kierowane przez nauczyciela na powietrzu.

11:15-12:00 

Czynności higieniczno-porządkowe, obiad

12:00-13:15

Relaksacja, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy na powietrzu, spacer, zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze.

13:15-13:45

Czynności higieniczno-porządkowe, podwieczorek.

13:45-16:30

Zabawy kierowane przez nauczyciela, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, pobyt na placu przedszkolnym.

Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych.

Kontakt

Przedszkole w Małej Nieszawce

Dyrektor

mgr Barbara Mrugalska

Dane teleadresowe

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

Dane kontaktowe

Numer kont bankowych

Główny numer konta - Bank Millenium: 35 1160 2202 0000 0003 3278 1372 

Numer konta bankowego - Rada Rodziców: Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 2619 2000 0010

Formularz kontaktowy
*
*
*
*